Centre

 

Kathmandu

Title Address Phone No. Email
Chakrapath Basundhara 977-1-4353453
Budhanilkantha Rudreshwor Marga, Budhanilkantha VDC-3 977-1-2083036/4377548
Chabahil Saraswoti Nagar, Jugal Galli 977-1-4468242
Baneswor Yekata Nagar, Old Baneswor, Kathmandu-34, Nepal 977-1-4109268
Arubari Arubari, Jorpati-8 977-9841617156
Shankhamul Naya Baneshwar, Hanuman Marg Ward No. 34, Nepal. 977-1-2041634
Tokha Kathmandu 977-1-2170899
Tinkune Marga, Tinkune, Subidhanagar 977-1-2050279
Thapathali Kathmandu 977-016-220687
Thankot Thankot Imakhel-8, (behind Manglodaya School, Bus Stop) 977-1-4310610
Ombahal Kathamandu 977-016-220680
Mahadevtar Kathmandu 977-1-4386259
Sankhu Pukhalachhi Sankhu-4, Dhulla Tole, Sankharapur 977-1-6224357
Ranibari KMC-29, Ranibaari Marg 977-4354330
Ramkot Ramkot-4, Dandapouwa 977-1-4286590
Lazimpat 156 Kailashchaur Marga, Kathmandu-2, 977-1-4037590
Kuleshwor Kathmandu 977-12291342
Kalanki Kathmandu-13 977-1-4672399
Kathmandu Vishwa Shanti Bhawan, Jyatha, Thamel, Kathmandu, Nepal. 977-1-4249058/4262330 rajyoga@ecomail.com.np
Gyaneshower Kathmandu 977-1-2290120
Gongabu Ganeshthan, ward no. 29 977-1-4387219
Ghattekulo Arun Marga, Kathmandu-32 977-1-4771136
City/Centre Address Contact Information
Kathmandu
Baneshwor
B.K. Dipa,
Brahma Kumaris,
Ekta Nagar, Kareshwore Marga,
Purano Baneshwor, Bhimsengola-34,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4109268
M 977-9841803107
E baneshwor.np@bkivv.org
Kathmandu
Chabahil
B.K. Shova,
Brahma Kumaris,
Shantinagar,
Bhrikuti Chowk, Kapan Sajangalli,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4812442
M 977-9813183238
Kathmandu
Thamel
B.K. Raj,
Brahma Kumaris,
Vishwa Shanti Bhawan,
Brahmakumari Marga,
Jyatha, Thamel,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4249058 4262330
M 977-9851036061
E kathmandu.np@bkivv.org
Kathmandu
Thankot
B.K. Anju,
Brahma Kumaris,
Chandragiri Municipality-5,
Imakhel, Behind Manglodaya School,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4310610
M 977-9841952978
Kathmandu
Tinkune
B.K. Sati,
Brahma Kumaris,
Tinkune, Kantipur Marga,
Subidhanagar-35,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4117597
M 977-9849390819
Kathmandu
Arubari
B.K. Rahmaya,
Brahma Kumaris,
Gokarneshower Municipality-16,
Arubari,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4914168
M 977-9841617156
Kathmandu
Attarkhel
B.K. Shanti,
Brahma Kumaris,
Shiva Darshan Bhawan,
Gokarneshwor Muncipality, Attarkhel-15,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9841677821
Kathmandu
Balambu
B.K. Kalika,
Brahma Kumaris,
Chandragiri Municipality,
Balambu, Chundevi-18,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9843194706
Kathmandu
Basundhara
B.K. Roji,
Brahma Kumaris,
Tokha Municipality,
Birendra Smiriti Batika,
Basundhara Dhapasi-8,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4353453
M 977-9841906941
Kathmandu
Budhanilkantha
B.K. Shova,
Brahma Kumaris,
Rudreshwor Marga,
Budhanilkantha-4,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4377548
M 977-9841545110
Kathmandu
Dahachok
B.K. Laxmi,
Brahma Kumaris,
Chandragiri Municipality,
Balambu-1,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9843354111
Kathmandu
Dannchhi
B.K. Suman,
Brahma Kumaris,
Kageswori Manohara Municipality,
Baghadhara Chok, Dannchhi-5,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9849327650
Kathmandu
Gamcha
B.K. Pabina,
Brahma Kumaris,
Kiritipur Municipality,
Kalikasthan-7,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9841610108
Kathmandu
Ghattekulo
B.K. Sugandhi,
Brahma Kumaris,
Ghattekulo Marga,
Ward No-32,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4771136
M 977-9860233945
Kathmandu
Gongabu
B.K. Rita,
Brahma Kumaris,
Tokha Municipality-15, Ganeshthan,
Gongabu,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4387219
M 977-9841730375
Kathmandu
Gyaneshwor
B.K. Bindiya,
Brahma Kumaris,
Bishnu paduka Marga,
Gyaneshwor-33,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-2290720
M 977-9849323113
Kathmandu
Kalanki
B.K. Gauri,
Brahma Kumaris,
Old Kalimati-13,
Master Marg,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-5219399
M 977-9849578554
Kathmandu
Kirtipur
B.K. Nilam,
Brahma Kumaris,
Kirtipur Municipality,
Hanumanghat, Kiritipur-17,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9841943626
Kathmandu
Kuleshwor
B.K. Kabita,
Brahma Kumaris,
Brahmakumari Marg,
Kalanki-14, Sangam Colony, Kuleshwor,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4671678
M 977-9849342038
Kathmandu
Lazimpat
B.K. Muna,
Brahma Kumaris,
Shree Marga,
Lazimpat-3 ,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4413841
M 977-9841401390
Kathmandu
Mahadevtar
B.K. Apsara,
Brahma Kumaris,
Mahadevtar-15,
Gongabu,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4386259
M 977-9849697669
Kathmandu
Naikap
B.K. Sandhya,
Brahma Kumaris,
Chandagiri Municipality,
Old Naikap, Pasal Tole -19,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
M 977-9841821978
Kathmandu
Ombahal
B.K. Shree Laxmi,
Brahma Kumaris,
Nisthananda Marga,
Nabahi, Ombahal, Ward No-23,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4269653
M 977-9849387088
Kathmandu
Phutung
B.K. Smiriti,
Brahma Kumaris,
Tarkeshwor Municipality-16,
Phutung,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-16-216167
M 977-9849358759
Kathmandu
Ramkot
B.K. Uma,
Brahma Kumaris,
Nagarjun Municipality-8,
Dandapauwa, Ramkot,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4037590
M 977-9841179338
Kathmandu
Ranibari
B.K. Sirjana,
Brahma Kumaris,
Samakhusi-3,
Ranibari,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4354330
M 977-9849109788
Kathmandu
Sankhamul
B.K. Shoba,
Brahma Kumaris,
Hanuman Marg,
Shankhamul-34,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-2041634
M 977-9813567256
Kathmandu
Sankhu
B.K. Sarita,
Brahma Kumaris,
Shankharapur Municipality,
Dhulla Tole-9, Sankhu,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-6224357
M 977-9849645993
Kathmandu
Shankhamul
B.K. Shoba,
Brahma Kumaris,
Kathmandu Metropolitan City,
Shankhamul, Hanuman Marga-34,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4784031
Kathmandu
Sukedhara
B.K. Ruku,
Brahma Kumaris,
35/18, Kathmandu Municipality,
Dhumbarahi, Sukedhara New Colony-4,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-4370071
Kathmandu
Thapathali
B.K. Shiva Kumari,
Brahma Kumaris,
Sweat Binayak-11,
Thapathali,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-6220687
M 977-9849726505
Kathmandu
Tokha
B.K. Ganga,
Brahma Kumaris,
Tokha Municipality-5,
Om Shanti Marg,
Dist: Kathmandu,
Kathmandu – (Nepal)
T 977-1-2170899
M 977-9849438322